מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקלג. שלא למכור יפת תאר - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא למכור יפת תאר אחר שיבוא עליה החושק בה ביאה אחת, ועל זה נאמר (דברים כא יד) והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף.

משורשי המצוה
ללמד נפשנו מידות טובות ויקרות, וכבר כתבתי בהרבה מקומות כי הנפש היקרה, ראויה לקבל הטובות ועליה יחולו הברכות לעולם, וכי חפץ האל בטוב עמו הכתירם בכל מידה חמודה ומהדרת, ואין ספק כי ממידת הנבלים הפחותים בתכלית למכור האשה אחר שהשכיבוה בחיקם. ידוע הדבר, אין להאריך בו.
ועניין יפת תואר וקצת דיניה ומקום באורן בגמרא, והזמן שדין יפת תואר נוהג הכל כתוב במצות עשה שלו בסדר זה (מצוה תקלב).

המצווה בכל הספרים