שני קורסים חדשים לשנת השמיטה - סקירות על מצוות השמיטה, השיטות לשמירת השמיטה היום, והפתרונות החקלאיים והחברתיים הכרוכים בשמירת שמיטה
תפילה לעת קורונה - התנהגות בתפילה לעת מגיפה