שני פודקסטים חדשים לשנת השמיטה - סקירות, שיטות בשמיטה היום, פתרונות החקלאיים והחברתיים.

הלימודים בקורסים מקוונים להשתלמויות מורים החלו. עדיין ניתן להצטרף!