שולחן ערוך / קארו יוסף
פמיניזם ויהדות / וינרוט אברהם
שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע / וינרוט אברהם
רז י-ה, סוגיות מודרניות בהלכה / וינרוט אברהם