למדור תנ"ך הכולל: מדרשים, פרשנות, ספרים חיצוניים, תוכניות לימודים, מבחנים, פרשת שבוע ועוד - לחץ כאן

אודות
אתר זה מציג בפני הלומד את התנ"ך ומגוון מפרשים, מאמרים, צילומים, מקורות מגוונים וחומרי עזר המסייעים בעדו ללמוד את התנ"ך בכל הקיפו ועומקו. מבחר הנושאים המתקשרים לכל פרק מפרקי התנ"ך מתרחב והולך, יחד עם התרחבות אתר דעת והוספת מקורות באתר.

רעיונות להרחבת המערכת יתקבלו בברכה. כתוב לנו
ye@daat.ac.il

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

יהושע

שופטים

שמואל א

שמואל ב

מלכים א

מלכים ב

ישעיהו

ירמיהו

יחזקאל

הושע

יואל

עמוס

עובדיה

יונה

מיכה

נחום

חבקוק

צפניה

חגי

זכריה

מלאכי

דברי הימים א

דברי הימים ב

תהלים

איוב

משלי

רות

שיר השירים

קהלת

איכה

אסתר

דניאל

עזרא

נחמיה

קונקורדנציה

חפש בתנ"ך
רש"י
רמב"ן

כל המדורים בתנ"ך:
טקסט התנ"ך להעתקת קטעים
עיונים בפרקי מקרא
מדרשים על ספרי התנ"ך
פרשנות המקרא
הספרים החיצוניים
גליונות נחמה ליבוביץ
תוכניות לימודים
תנ"ך מי יודע - משחק
מבחנים, שאלות ועבודות
פרשת השבוע
מולטימדיה, מפות ותרשימים
מאמרים כלליים בתנ"ך
דפי עבודה בתנ"ך
קריינות של התנ"ך - ללא טעמים
ספרים בנושא תנ"ך בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת

אתר דעת