ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק נב


המשך סימן שלה

בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו -
(כתוב בסוף מלכים):הפרק הבא    הפרק הקודם