פרק יא
פרק יא, ג
גם האיש משה. סופי תיבות השם. בהיפוך משה. רמז שנכפלה גדולתו.

פרק יא, ה
ומת כל בכור. ג' פעמים בכור בפסוק כנגד בכור לאב ובכור לאם וגדול הבית.

פרק יא, ו
וכמוהו. ב' במסורה. וכמוהו לא תסף. וכמוהו לא היה לפניו (מ"ב כג, כה) גבי יאשיהו. לומר שגם אחריו לא קם כמוהו כדכתיב הכא ואחריו לא קם כמוהו.

הפרק הבא    הפרק הקודם