מצודות דוד, דברי הימים ב פרק ידפסוק ב
הנכר. של אלהי הנכר
והבמות.
הבתים שבהם המזבחות קרוים גם הם בשם במות
המצבות.
המזבחות העשויות מאבן אחת:

פסוק ד
החמנים. הצורות העשויות לעבודת החמה :

פסוק ה
ערי מצורה. ערי מבצר
כי שקטה.
והיה לו פנאי לבנותם:

פסוק ו
עודנו וגו'. נחזק הערים בעודם לפנינו עד לא בא האויב
דרשנו וינח לנו.
על שדרשנו לה' לזה הניח לנו מסביב :

פסוק ט
בגיא צפתה למרשה. בהעמק הנראה והנשקף אל העומד במרשה:

פסוק י
אין עמך לעזר. אין הפרש עמך לעזור בין לעם רב בין למי שאין בו כח כלל
ובשמך.
בבטחון שמך
אל יעצר עמך.
אל יעצור אדם כח למולך לעכב הכח בידו להתגבר:

פסוק יב
לאין להם מחיה. עד לא נשאר להם חיות:

פסוק יג
כי היה פחד ה'. ולא עצרו כח להלחם בהם
כי בזה רבה.
ולזה התעכבו לשלול את כל הערים:

פסוק יד
אהלי מקנה. אנשי אהל מקנה:

הפרק הבא    הפרק הקודם