מצודות דוד, דברי הימים ב פרק כזפסוק ב
ככל אשר עשה. ר"ל בדבר הישר עשה כאביו רק לא בדבר המעל ולא בא אל ההיכל להקטיר כמו שבא אביו
ועוד העם.
ר"ל עם כי יותם היה צדיק גמור עכ"ז היו העם משחיתים דרכיהם ולא למדו מדרכיו:

פסוק ג
הוא בנה. ר"ל בנה עליו בנין גבוה או שנפל וחזר הוא ובנהו מחדש:

פסוק ה
ושעורים עשרת אלפים. מוסב הוא על כורים:

הפרק הבא    הפרק הקודם