ראב"ע איוב פרק י

[י, א]
נקטה נפשי -
אם עזבתי שלא אדבר, או דברתי כעניין החרשתי בלו עצמי בשאגתי.

אעזבה -
יש אומר:

שהוא מן עזוב תעזוב עמו.

והקרוב אלי: שהוא כמשמעו.

[י, ג]
ועל עצת -
כאילו הופעת על עצת רשעים.

[י, ז]
על דעתך כי לא ארשע -
ואם רשעתי לא אוכל להינצל, כי אתה היוצר.

[י, ח]
עצבוני -
רובי המפרשים אמרו:

כי עצבוני הוא מלשון קדר בראו מיתרי הגוף ופי' ותבלעני, שהוא מן כסוי על הקרבים המכוסים.

והנכון בעיני: שפירוש ידיך כמו: יד ה' הויה.

ועצבוני

כמשמעו.

גם ויעשוני - כמו הנני עושה את כל מעניך ועשותם רשעים.
גם ותבלעני כמשמעו.

[י, י]
תתיכני -
כמו: כהתוך כסף.

[י, יב]
ופקודתך -
היא הפועלת והוא כמו צוויך.

[י, יג]
ואלה -
עניינו על השגגות.
והעניין, אחר שעשית עמי כל זה החסד, מה לך צפון עמך שגגותי.

[י, טו]
שבע קלון -
יחסר מלת אני.

[י טז]
ויגאה -
יחזור על עניי שכל יום ויום יתגבר.

ותשב -
פעם אחר פעם כעניין: אך בי ישוב.

תתפלא בי -
תראה פלאיך בי.

[י, יז]
עדיך -
הם הנגעים שיעידו.

חליפות וצבא -
הולכות ועומדות, כמו: הלא צבא, והעניין שהם עתה בזמן הזה ועניינו על התלאות.

[י, כ]
ושית ממני -
הרף ממני כמו ונשתו מים.

ואבליגה -
ואתחזק.

[י, כב]
עיפתה -
חשך וכמוהו עושה שחר עיפה.

סדרים -
הם מערכות הכוכבים.
ותרגום: יערוך יסדר.

הפרק הבא    הפרק הקודם