ראב"ע איוב פרק יג

[יג, ח]
אם לאל תריבון -
אם בעדו כמו: ואמר פרעה לבני ישראל.

[יג, יא]
הלא שאתו -
אשו כמו: והמשאת החלה, או כענין רומה על השמים.

[יג, יב]
משלי אפר -
זכרו כי אתם נמשלים לאפר.

[יג, יז]
ואחותי -
האל"ף מקום ה"א והוא מן: אחוה דעי אף אני.

[יג, כא]
כפך -
מכתך, בעבור היות המכה הידועה מבן אדם בכף וכמוהו: הנה יד ה' הויה.

[יג, כה]
תערוץ -
תפחיד, או התגבר עליו והראשון נכון.

[יג, כו]
מרורות -
מן מרי.

יג, כז]
בסד -
כמו: ושדת אותם בסיד שיראו בו כל ארחותי.

ורבינו האי ז"ל אמר:
שהוא כבל מדברי רבותינו ז"ל.

על שרשי רגלי -
על עיקרי רגלי תשים חק וגבול והוא רמז לבן אדם.

הפרק הבא    הפרק הקודם