מצודות דוד, תהלים פרק קיזפסוק א
הללו. זה יאמר על לעתיד אתם כל הגוים כולכם הללו את ה':

פסוק ב
כי גבר. על אשר גבר חסדו עלינו והוא לעולם אל אמת כי קיים לנו הבטחתו ולזה הללו את יה וחדלו מן העכו"ם:

הפרק הבא    הפרק הקודם