מצודות דוד, תהלים פרק קכאפסוק א
אשא עיני. דרך המצפה על העוזרים לעלות על ההרים ונושא עיניו למרחוק לראות מאין יבואו:

פסוק ב
עזרי. ר"ל אבל לא מצאתי עזר רק מה' וגו':

פסוק ג
אל יתן. כאלו אחד יאמר לחבירו דרך נחמה הנה עזרה טובה היא כי לא יתן רגליך לנטיה ומעידה
אל ינום שומרך.
ר"ל לא יסיר השגחתו ממך:

פסוק ד
הנה לא ינום. כי הנה מעולם אינו מסיר השגחתו :

פסוק ה
ה' צלך. כמו הצל מגין מחום השמש כן יגן על ימינך לעשות בה חיל:

פסוק ו
יומם. ביום לא יזיק לך חום השמש ובלילה לא יזיק לך לחות הירח המביא תחלואים:

פסוק ח
צאתך. שלא תכשל בצאתך בדרך ובבואך:

הפרק הבא    הפרק הקודם