מצודות דוד, תהלים פרק קלדפסוק א
העומדים וגו'. להלל את ה' בבית המקדש:

פסוק ב
שאו. הרימו ידכם לה' בקדושה לברך אותו כי כן דרך המברכים להרים ידיהם למעלה:

פסוק ג
יברכך וגו'. סרס המקרא יברכך ה' עושה וגו'
מציון.
ר"ל אם תברכו את ה' אזי גם הוא יברך אתכם מציון כי משם נשפעים כל הברכות והטובות כי הוא מקום השראת השכינה:

הפרק הבא    הפרק הקודם