מצודות דוד, תהלים פרק קמבפסוק א
בהיותו במערה. כשכרת כנף שאול ואז התפלל התפלה ההיא:

פסוק ב
קולי. בקולי אזעק לה':

פסוק ג
אשפוך. ר"ל ארבה לספר התלאות הבאות עלי:

פסוק ד
בהתעטף. בעת תתעטף רוחי בעבור רוב הצרות ואתה הלא ידעת נתיבתי אשר אלך בעת ההיא כי לא אלך לעשות למי מהם מאומה רע ועכ"ז באורח זו אשר אהלך כפוף ומעונה טמנו עלי פח ללכדני עם כי לא הלכתי להרע להם:

פסוק ה
הבט. כשאביט ימין ושמאל ורואה אנכי אם יש לי מכיר אבל אין לי מכיר לחשוב עלי לדבר טוב בפני שאול
אבד מנוס.
אין לי למי לנוס לעזרה:

פסוק ו
בארץ החיים. ר"ל לא אמות בידי שאול ותהיה חלקי מיושבי בארץ החיים בזה העולם:

פסוק ז
כי דלותי. נעשיתי דל ומוכנע
כי אמצו ממני.
ואין בי כח לעמוד נגדם אם לא תצילני אתה :

פסוק ח
הוציאה ממסגר. ממקום מחבואי שאני טמון ונסגר בה
להודות.
למען אודה שמך
בי יכתירו וגו'.
כאשר תגמול עלי טוב אז הצדיקים יתפארו בי וישימו אותי עטרה לראשם אבל עתה עודי מעונה ונרדף מי יפנה אלי ומי יחשב אותי:

הפרק הבא    הפרק הקודם