מצודות דוד, תהלים פרק קמגפסוק א
באמונתך. לאמת ולאמן הבטחתך עלי
ענני בצדקתך.
אם אין בידי זכות ענני בצדקתך:

פסוק ב
במשפט. לעשות עמדי כפי גמול ידי
כי לא יצדק.
אם תשלם כפי הגמול אין מי בעולם שיהיה צדיק לפניך לזאת הנח את המשפט ועשה צדקה:

פסוק ג
כי רדף. ר"ל והנה תפלתי היא על אשר רדף אויב נפשי
דכא וגו'.
כתת חיי להורידה לארץ
הושיבני.
האויב הושיב אותי במקום חושך כמו המתים אשר מעולם השוכנים בחשכת הקבר:

פסוק ד
ותתעטף וגו'. רוחי שעלי תתעטף ובתוכי תהיה לבי משתומם ומתמה:

פסוק ה
זכרתי. כשאני זוכר הימים שהיו לי מימי קדם וכאשר אחשב בכל פעליך הראשונים וכאשר אדבר במעשי ידיך :

פסוק ו
פרשתי. אז אפרוש ידי בתפלה כי נפשי תתאוה לפעלך לעולם מבלי הפסק כארץ העיפה וצמאה המתאוה למים ור"ל כמו שהיה מאז כן מתאוות שיהיה לעולם:

פסוק ז
כלתה רוחי. לגודל התאוה כמעט כלתה רוחי מן הגוף ויצאה לה
ונמשלתי.
ר"ל כי כאשר תסתר פניך אהיה נמשל ליורדי בור:

פסוק ח
בבוקר. ר"ל בהשכמה בזריזות רב
דרך זו אלך.
הדרך אשר אלך בה להנצל מיד האויב
נשאתי נפשי.
אני נושא נפשי למעלה להסתכל בך ולבטוח עליך :

פסוק ט
אליך כסיתי. לא גליתי ריבי לבני אדם כי שוא תשועת אדם ולזה כסיתי מכולם רק לגלות אליך לבדך:

פסוק י
למדני. תן בלבי לעשות רצונך כי אתה אלהי ובידך להטות לבבי אליך
רוחך טובה.
רצונך הטובה תנהג אותי בארץ מישור ר"ל שלא אכשל בעבירה כמו ההולך במקום ישר שאינו נכשל:

פסוק יא
למען שמך. למען יקודש ויגדל שמך
בצדקתך.
אף אם אין בידי זכות מ"מ בצדקתך תוציא נפשי מצרה:

פסוק יב
כי אני עבדך. ועל האדון לנקום נקמת עבדו מיד הקמים עליו:

הפרק הבא    הפרק הקודם