מצודות דוד, תהלים פרק קמטפסוק א
תהלתו. שבחו יסופר בקהל חסידים:

פסוק ב
בעושיו. בעזר מי שהגדיל אותו:

פסוק ד
כי רוצה. עתה נראה לכל כי רוצה ה' בעמו ואת הענוים יפאר בישועה:

פסוק ה
בכבוד. בעבור הכבוד הבאה לה'
על משכבותם.
על מנוחתם כי על המשכב ינוח האדם ור"ל ירננו לה' כשיהיו בארצם במנוחה:

פסוק ו
רוממות אל בגרונם. בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר"ל עי"ז יגברו על האויב כאלו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים:

פסוק ח
ונכבדיהם. המכובדים שבהם:

פסוק ט
משפט כתוב. המשפט הכתוב ע"י יחזקאל כמ"ש ונתתי את נקמתי באדום וגו' (יחזקאל כה) ואף שבימי דוד עדיין לא היה כתוב מ"מ אמר כתוב לפי שבימי הגאולה כבר יהיה כתוב
הדר הוא.
המשפט הזה יהיה להדר לכל חסידיו כי הם יעשו המשפט
הללויה.
לכן הללו את יה:

הפרק הבא    הפרק הקודם