מצודות דוד, תהלים פרק קנפסוק א
הללויה. הללו את יה ואמרו הללו את האל במקום קדשו והוא עולם המלאכים
ברקיע עוזו.
הוא עולם הגלגלים כי שם נראה עוזו וחזקו של המקום:

פסוק ב
בגבורותיו. בספור גבורותיו
כרוב גדלו.
ר"ל כמו שגדולתו מרובה כן הללוהו הרבה:

פסוק ה
בצלצלי שמע. בכלי נגון הנקרא מצלתים המשמיע קול למרחוק
בצלצלי תרועה.
המשמיעים קול תרועה:

פסוק ו
כל הנשמה וגו' הללויה. סרס המקרא לומר הללו את יה ואמרו כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה, נשלם ספר תהלים, תהלות לאל קודש הלולים:

הפרק הבא    הפרק הקודם