מצודות דוד, תהלים פרק כופסוק א
שפטני. לקחת משפטי משונאי
לא אמעד.
לזה מהראוי שלא אמעד:

פסוק ב
בחנני. לדעת מחשבותי:

פסוק ג
לנגד עיני. להתבונן בהם ולזה אהלך באמתך:

פסוק ד
לא ישבתי. שלא אלמד ממעשיהם
ועם נעלמים.
העושים עבירות במקום נעלם ונסתר:

פסוק ו
ארחץ. ר"ל בתחלה אנקה כפי מלכלוך עון ואחר זה אסובב מזבחך להקריב בו לה' כי לולא הנקיון אין הקרבן מקובל ברצון:

פסוק ז
לשמיע. להשמיע לבני אדם בקול הודאה:

פסוק ח
אהבתי מעון ביתך. לבוא בה ולהללך:

פסוק ט
עם חטאים. כמיתת החטאים ודומה להם בענין רע:

פסוק י
אשר בידיהם זמה. ולזה ראוים הם למות בענין רע:

פסוק יא
ואני. אבל אני הלא בתומי אלך לזה פדני ממיתת החטאים:

פסוק יב
רגלי. הלא רגלי עמדה בדרך הישר ובקהל רב אברך לה' ואינני כמוהם להיות דומה להם:

הפרק הבא    הפרק הקודם