מצודות דוד, תהלים פרק כחפסוק א
פן תחשה. פן כשתחשה ממני אהיה נמשל עם יורדי בור:

פסוק ב
בנשאי ידי. בעת התפלה:

פסוק ג
אל תמשכני. להיות עמהם ודומה להם בקבול הגמול
ורעה בלבבם.
חושבים בלבבם לעשות רע:

פסוק ד
תן להם. להרשעים הללו.:

פסוק ה
כי לא יבינו. אינם נותנים לב להבין פעולת ה' שמשלם לרשע כרשעתו
יהרסם.
ולזה יהרס אותם ולא יבנה עוד אותם לחזור לקדמותם:

פסוק ו
כי שמע. אשר שאלתי לבל אהיה עם הרשעים הללו בעת קבול הגמול :

פסוק ז
ויעלוז לבי. בעבור העזרה
ומשירי.
אודה לו בשיר מן השירים שאמרתי:

פסוק ח
למו. לכל ישראל בכללם
ומעוז.
וחוזק ישועות של משיחו:

פסוק ט
נחלתך. ישראל שלקחת לך לנחלה
ורעם.
רעה אותם במרעה טוב ותן להם רוממות עד עולם:

הפרק הבא    הפרק הקודם