מצודות דוד, תהלים פרק מגפסוק א
שפטני. שפוט משפטי לנקום נקמתי
מאיש.
מכל איש מרמה וגו':

פסוק ב
למה זנחתני. למה עזבתני ביד העכו"ם ולמה אלך בחושך בעבור לחץ העכו"ם:

פסוק ג
שלח אורך ואמתך. ר"ל האר לי והאמת הבטחתך להביא אותי אל הר קדשך:

פסוק ד
שמחת גילי. המשמח אותי בגילה ורנה:

פסוק ה
מה תשתוחחי. כאלו יחזור שוב לנחם נפשו ויאמר לה מה תשתוחחי נפשי וגו':

הפרק הבא    הפרק הקודם