מצודות דוד, תהלים פרק נדפסוק ב
מסתתר. מתחבא אצלינו:

פסוק ג
תדינני. תדין דיני לקחת נקמתי:

פסוק ה
כי זרים. אנשי הזיפים המה זרים משאול ואינם מבני משפחתו ועכ"ז קמו בי למסרני בידו
ועריצים.
אנשים החזקים ממני מבקשים נפשי ואין בי כח לעמוד כנגדם
לא שמו.
ומעולם אין פחד אלהים לנגדם ולא ימשכו ידם ממני מיראת ה':

פסוק ו
הנה אלהים. עם כי אין הכח בידי אבל הנה ה' הוא עוזר לי והוא יהיה בעזרת תומכי נפשי:

פסוק ז
ישיב הרע. הרע הזה בעצמו ישיב לאויבי המסתכלים בי לרעה
באמתך.
בעבור שאתה אל אמת לשלם לאיש כגמולו לזה הכריתם כאשר חשבו לי:

פסוק ח
בנדבה. ברוח נדיבה וטובה, ר"ל בשמחת הלב אזבחה לך קרבנות
כי טוב.
כי שמך הוא טוב:

פסוק ט
כי מכל וגו'. כי טובה כפולה עשה עמדי אותי הציל מכל צרה אשר חשבו אויבי לעשות לי ועוד ראתה עיני באויבי מה שחפצה לראות בהם:

הפרק הבא    הפרק הקודם