מצודות דוד, תהלים פרק סזפסוק ב
יחננו. יעשה עמנו חנינה
יאר פניו.
יראה לנו פנים מאירות ושוחקות:

פסוק ג
לדעת. בכדי שיהא נודע בכל הארץ דרכך שאתה תשלם גמול להמאמינים בך
בכל גוים.
התשועה שתעשה לעמך יהיה נודע בכל הגוים:

פסוק ד
יודוך. אז יודוך כל האומות בראותם שאינך מקפח שכר המאמינים בך:

פסוק ה
לאומים. האומות שלא הרעו לישראל ישמחו אז בראותם אשר תשפוט העמים במישור, ר"ל בדין הראוי לפי הגמול ולכן ישמחו על אשר מנעו מלעשות רע לישראל
ולאומים.
את האומות ההם תנהגם בארץ לעולם לטייל בה לארכה ולרחבה בהשקט ושאנן:

פסוק ו
יודוך. גם בעבור זה כולם יודוך כי יראו שאף לאומות העולם תשיב לכל אחד כגמולו:

פסוק ז
ארץ. אז תתן הארץ את יבולה:

פסוק ח
יברכנו. ר"ל על כי יברכנו אלהים לזה יפחדו ממנו כל היושבים בקצות הארץ בראותם שהוא משגיח ומשיב גמול:

הפרק הבא    הפרק הקודם