רד"ק יהושע פרק טז


[טז, ב]
מבית אל לוזה -
זה מקום היה שמו בית אל ואינו המקום שקרא יעקב אבינו בית אל, כי אותו שמו לוז והנה הוא אומר שיצא הגבול מבית אל ללוז ומגבול בנימין היה לוז, כמו שאומר בנחלת בנימין. ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה הוא בית אל.

[טז, ט]
המבדלות -
בחירק המ"ם והוא תואר, או החירק מקום שורק והוא פעול מבניין הפעיל.

ופירש הערים המבדלות
לפי שאמר זאת נחלת מטה בני אפרים אמר.

ועוד:
היו להם ערים בתוך נחלת מטה בני מנשה מבדלות ונכרות וידועות להם, כמו שכתב ומפרש אותם בספור נחלת בני מנשה.

הפרק הבא    הפרק הקודם