רלבג ליהושע פרק יט
[יט, ג]
ואחר זה זכר שכבר נתנו ליהושע בן נון העיר אשר שאל והיה זה ע"פ ה' להעיד שלא היה משוא פנים בענין ירושת הארץ.

הפרק הבא    הפרק הקודם