רלבג לשמואל א' פרק כז

[כז, ה]
באחת ערי השדה -
רוצה לומר באחת הערים הבלתי מוקפים חומה.

[כז, י]
אל פשטתם -
הוא כמו על והרצון בו על מי פשטתם, וזה מבואר מתשובת דוד לו.

הפרק הבא    הפרק הקודם