רשי, מלכים ב פרק כא


פרק כא, י
ביד עבדיו הנביאים. נחום וחבקוק, ולפי שהיה מנשה רשע, לא נקראו על שמו לפרש שבימיו היו.

פרק כא, יב

תצלנה. לשון מצלתים, טינטני"ר בלע"ז.

פרק כא, יג

משקולת. הוא חוט שהבונים חומה קושרין בו עופרת לכוין בו את החומה. ימחה את הצלחת. יקנח את הקערה.

הפרק הבא    הפרק הקודם