פרק י
פרק י, ט
יאמר.
ג' במסורה. על כן יאמר כנמרוד. על כן יאמר בספר מלחמות ה' (במדבר כא, יד). ולציון יאמר איש ואיש יולד בה (תהלים פז, ה). מלמד שהיה נמרוד איש מלחמה ולוכד ערים, כדכתיב (פסוק י): ותהי ראשית ממלכתו בבל. וזה הוא על כן יאמר בספר מלחמות ה', ולציון יאמר שיהא כל הילוד בה, גבור וגבה קומה כנמרוד, ויהא ניכר ויאמרו הכל, זה יולד בה.

הפרק הבא    הפרק הקודם