פרק יז
פרק יז, ד
שני פעמים אב המון בפרשה (הכא: ובפסוק ה) והוא עולה בחשבון יצחק. וכן ארבה (להלן כב, יז) בגימטריא יצחק.

פרק יז, יד
הפר.
ב' במסורה. הכא: את בריתי הפר. ואידך: ואת מצותו הפר (במדבר טו, לא) שדורש אותו במדרש (ספרי שם) על המושך ערלתו, כמו הפר דהכא בברית מילה אף מצותו הפר בברית מילה.

פרק יז, כא
ואת בריתי אקים את יצחק.
אקים נוטריקון א'שר ק'דש י'דיד מ'בטן.

הפרק הבא    הפרק הקודם