רשב"ם לשמות פרק לא

פסוק ו
ובלב כל חכם לב -
שיבא לעשות המלאכה, כבר נתתי בהם חכמה ועשו וגו'.

פסוק י
בגדי השרד -
כמין קריעות והם בגדים שמצפים בהם הארון והשלחן והמנורה המפורשים בפרשת במדבר סיני: ופרשו עליו בגד כליל תכלת, בגד ארגמן, בגד תולעת שני - ואותן בגדים עשוים כעין שרד וקליעות.

פסוק יג
אך את שבתותי -
אפילו מלאכת המשכן לא תעשו בשבת.

כי אות הוא -
שאתם שובתים כמותי, לפי שאתם עמי.

הפרק הבא