רשב"ם לבמדבר פרק ב

פסוק ב
באתת -
סימן היה בנס של כל דגל, כגון: בשל יהודה אריה. בשל יוסף שור.

מנגד -
מרחוק.

פסוק יז
בתוך המחנות -
שני דגלים נוסעים תחלה,
ואחר כן המשכן והלוים,
ואחר כן שני דגלים אחרונים.

כאשר יחנו כן יסעו -
בכל ענין שהם סביב למשכן הארבעה דגלים, כך היו סביב דרך הליכתם, ודרך ימין נמנו הדגלים מזרח ודרום מערב וצפון.


הפרק הבא