סיכומי הלכות - ספר התודעה
ממתי מזכירים גשם בתפילה? / מסכת תענית ב,ב - ג,א
גשם בתפילה
הטבע בחשוון / אמוץ כהן
מר-חשוון במסורת ישראל / שמואל חגי
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש מרחשוון