תפילות השחר
    פיוטים
    ברכות השחר
    פרשת העקידה
    סדר הקורבנות
    שלוש עשרה מדות

פסוקי דזמרה

קריאת שמע וברכותיה
    הברכות שלפני קריאת שמע
    קריאת שמע
    הברכות שאחרי פרשת שמע

תפילת העמידה

תחנון

   לימים רגילים
   לתענית צבור ולעשרת ימי תשובה
   לשני וחמישי

קריאת התורה
   ברכת התורה
   ברכת הגומל
   הגבהה וגלילה
   הכנסת ספר תורה

אשרי, ובא לציון
עלינו לשבח
שיר של יום
סיום התפילה
    פיטום הקטורת
    שלשה עשר עקרים


   אשרי יושבי ביתך
   חצי קדיש
   תפילת העמידה
   אבינו מלכנו
   תחנון
   נפילת אפיים
   שומר ישראל
   קדיש תתקבל
   עלינו לשבח
   קדיש יתום


הברכות שלפני קריאת שמע
קריאת שמע
הברכות שאחרי קריאת שמע
תפילת העמידה
המשך התפילה ביום חול,
ובמוצאי שבת שיש יום טוב במשך השבוע:
עלינו לשבח
המשך התפילה במוצאי שבת


הלל
קריאת התורה