השכמת הבקר
   ברכות השחר
   סדר לבישת ציצית
    הנחת תפילין [בימי חול, בחו"ל גם בחול המועד]
    מה טובו
    ברכות השחר
    פרשת העקידה
    פרשת הקורבנות
    קטורת
    איזהו מקומן
    שלוש עשרה מדות

פסוקי דזמרה

ברכות קריאת שמע
קריאת שמע

תפילת העמידה

   אבינו מלכנו
   ברכת התורה
   ברכת הגומל

שיר של יום
   עלינו לשבח


תפילת העמידה
   אבינו מלכנו
   עלינו לשבח


ערבית ביום חול
ברכות קריאת שמע
תפילת העמידה
במוצאי שבת
עלינו לשבח
ספירת העומר
קידוש לבנה
עלינו לשבח

תפילת מוסף לראש חודש