ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים
יחידת לימוד משלימה

שאלון מספר 009112 - חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון - שירה (34 נקודות)ענה על אחת מהשאלות 3-1

שירה בימי-הביניים ופיוט

שאלה 1

קרא את השיר שלפניך, וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.א. תאר את תמונת הטבע בשיר (8 נקודות)
ב. האם השיר "כתנות פסים" הוא שיר טבע? נמק את תשובתך. (8 נקודות)
ג. הבא שלוש דוגמאות לשיבוצים ו/ או לרמיזות מקראיות, והסבר את תרומתם למשמעות השיר. (18 נקודות)
תשובה

שאלה 2

בחר בפיוט שלמדת.
א. הצג בהרחבה והדגם את הנושא או הנושאים בפיוט שבחרת. (20 נקודות)
ב. מתי נוגים לומר את הפיוט, ומהו הקשר בין זמן אמירתו לבין הנושא או הנושאים המוצגים בו? (10 נקודות)
ג. לְמה מהתכים של הפיוט שבחרת יש משמעות לחיינו כיום? נמק. (4 נקודות)
תשובה


השירה העברית במאה ה- 20

שאלה 3

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.


א. הסבר מהו "הכאב של שתי המולדות", וכיצד הוא בא לידי ביטוי בשיר.
בתשובתך הבא שני אמצעים אומנותיים שמבטאים את "הכאב של שתי המולדות" (18 נקודות)
ב. בחר בשיר נוסף שלמדת, העוסק בנושא "אדם וזהותו".
ציין והסבר שני קווי דמיון בין השיר שבחרת לבין השיר "ארן" (16 נקודות)
תשובה

פרק שני - דרמה (33 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 5-4

שאלה 4

בחר באחד הדיאלוגים בדרמה שלמדת.
א. תאר את הנושא הנידון בדיאלוג, וציין את ההֶקשר שבו הדיאלוג מופיע. ׁ(16 נקודות)
ב. הסבר את תרומתו של הדיאלוג לעיצוב הדמויות או להתפתחות העלילה. (17 נקודות)
תשובה

שאלה 5

ציין שלוש תכונות המאפיינות את הגיבור הטרגי בדרמה שלמדת. הדגם והסבר כל אחת מהן על-פי היצירה.
תשובה


פרק שלישי - רומאן ("סיפור פשוט" ורומן מתורגם)
וקריאה מונחית
(ספר קריאה) (33 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 8-6

רומאן

שאלה 6

ברומאנים רבים יש עלילה נוספת (משנית) או עלילות נוספות מלבד העלילה המרכזית.
א. תאר בקצרה את העלילה המרכזית ועלילה נוספת ברומאן שלמדת (15 נקודות)
ב. הסב את תרומת העלילה הנוספת, שתיארת בסעיף א, לבניית משמעות הרומאן. (18 נקודות)
תשובה


סיפור פשוט / ש"י עגנון

שאלה 7

קרא את הקטע שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
"כמה שנותיו של הירשל ,שש עשרה, וכבר הכיר שהעולם הזה לא כל מה שיש בו הוא טוב. יש אומרים שכל הצרה משום שהעולם חלוק לעניים ולעשירים. אפשר שדבר זה צרה. מכל מקום לא עיקר הצרה, עיקר הצרה הוא שהכל בא במכאוב".
א. מהו מקור המכאוב של הירשל? הסבר את דבריך, ובסס אותם על היצירה. (17 נקודות)
ב. הדגם על-פי שתי דמויות אחרות ביצירה, ש"הכל בא במכאוב". (16 נקודות)
תשובה


ספר קריאה (קריאה מונחית)

שאלה 8

ערכי מוסר, דת וחברה עומדים במרכזן של יצירות רבות.
כיצד אחד מערכים אלה בא לידי ביטוי ביצירה (למשל, באמצעות הדמויות, העלילה, המוטיבים או המלים)? הסבר והדגם את דבריך.
תשובה


דגם תשובות לשאלון מס' 09112 חורף תשס"ג
בספרות עברית וכללית, יחידת לימוד משלימה


תשובה 1


"כתנות פסים" / משה אבן-עזרא
א. תיאור תמונת הטבע - השיר מתאר את ההתחדשות בטבע לקראת בוא האביב. הגן - הדשא, העצים והפרחים מקושטים בשלל צבעים ויוצאים בשמחה לקדם את פני האביב או את פני השושן -מלך הפרחים. השושן דומה בפריחתו החדשה לאסיר שיצא מבית הכלא. באביב נפתחים העלים שהיו סגורים בחורף ומתגלים הצבעים המרהיבים.

ב. על פי הבית האחרון, שבו קורא המשורר לשתות יין, נוכל לקבוע, שהשיר הוא "שיר יין". בשירי היין יש גם תיאורי טבע, כי מן המוסכמות, שבז'אנר זה יהיו גם תיאורי טבע של הגינה שבה נערכו משתאות היין. (נקבל כתשובה נכונה מי שיכתוב שהשיר הוא שיר טבע ושיר יין)

ג. השיבוצים מהמקורות מדגישים את יופיו של הגן, כי בגדי הכוהן (מעיל, כתונת ומדים) וכתונת הפסים של יוסף הם סמל היופי וההדר.

"יצא מבין משמר עליו וישנה בגדי כלאו" מזכיר את סיפור שחרורו של יוסף מבית האסורים. המהפך שעבר השושן באביב מדומה לסיפורו הידוע של יוסף. יש כאן שיבוץ נוסף (מלכים ב' כה, כח-כט) מהקורות את יהויכין מלך יהודה שהשתחרר מהכלא וגורלו שונה.

"האיש ההוא ישא חטאו" שיבוץ מספר במדבר ט, יג. הפסוק מתייחס לחטאו של מי שאינו מקריב קרבן פסח במועדו. בשיר יין זה יש קריאה לשתות יין באביב, ומי שמסרב לשתות נחשב לחוטא.
השאלה הבאה
תשובה 2
ניתן לבחור כל פיוט הרשום בתוכנית המצורפת לבחינה.
בשאלה ג' יש לקבל כל תשובה מנומקת המקשרת בין תוכני הפיוט לבין המציאות של חיינו.
השאלה הבאה
תשובה 3

"ארן" / לאה גולדברג
א. יש להסביר על פי כל בתי השיר את המשמעות של "כאב שתי המולדות". (50%)
יש להסביר כיצד מתבטא כאב זה. (50%)

"כאב שתי המולדות" הוא כאבה של הדוברת הקשורה בנפשה לשתי מולדות. היא קרועה בין שני הנופים השונים, בין נוף הארץ שבה נולדה לבין נוף א"י שבה היא חיה. הכאב מתבטא באמצעים שונים: תמונת האורן השתול בשני הנופים, הדימוי לציפורי המסע הנודדות ותלויות בין ארץ ושמים, החזרה על מילים המביעות כפילות: שתי מולדות, שני נופים, פעמיים. האנפורה (כאן, אתכם), ניגודים,סימני פיסוק...

ב. יש לציין שני קווי דמיון בין השיר "אורן" לבין שיר אחר בנושא הזהות. ב"כרכום של שדות" וב"ארן" יש תיאור של מצוקה נפשית קשה של הדוברת. (ב"כרכום של שדות" המצוקה חולפת)
בשני השירים יש תמונות מן הטבע (כרכום, האורן והציפורים) המשקפות את חוויותיה
של הדוברת.

בשני השירים יש האנשה של הטבע המשקפת את המצוקה.
השאלה הבאה
תשובה 4
א. יש לתאר את אחד הדיאלוגים בדרמה שנבחרה.
הדיאלוג בין אנטיגונה לאיסמנה בתחילת הטרגדיה - הנושא הוא: התגובה השונה של שתי
האחיות לפקודתו של קריאון. דיאלוג זה הוא אקספוזיציה של הטרגדיה. או הדיאלוג בין קריאון להימון (מערכה שלישית) לאחר הויכוח הנוקב בין אנטיגונה לקריאון - הנושא הוא: ניסיונו של קריאון לשכנע את הימון בצדקת דרכו וההתנגדות הגדולה של הימון לאביו ובעיקר לדרך שבה הוא משליט את רצונו על העם.

ב. הדיאלוג בין אנטיגונה לאיסמנה באקספוזיציה משקף את אופיין של הדמויות בצורה ברורה. אנטיגונה היא דמות בלתי מתפשרת, עקשנית וגאה. היא קשורה למשפחתה, נאמנה לחוקי האלים, ומוכנה למסור את נפשה כדי לא לפגוע בהם. לעומתה איסמנה, פחדנית ונכנעת למצוות השליט למרות רגש האהבה למשפחתה. את בחירתה להיכנע לקריאון היא מנמקת בטיעונים שכליים. בדברי אנטיגונה יש ביטוי לקונפליקט הראשי של הטרגדיה (חוק האלים לעומת חוק המלך) ויש רמזים להסתבכות ולסבל הכרוכים בו. הדיאלוג בין קריאון להימון: מתגלה דמותו של קריאון: עקשן, גאה, אינו מוכן להיכנע לנשים, שליט דיקטטור הדורש ציות עיוור לפקודותיו. דמותו של הימון: שולט עד גבול מסוים ברגשותיו, משתדל להיות מנומס ואדיב כלפי אביו. הוא דוגל בדמוקרטיה המצמצמת את שלטונו המוחלט של השליט, מטיף לגמישות (משל הספינה והעץ)
השאלה הבאה
תשובה 5
יש לציין שלוש תכונות המאפיינות את הגיבור הטרגי להדגים ולהסביר בטרגדיה שנלמדה.
א. לגיבור הטרגי אופי ייחודי השונה מאדם רגיל, אופי קיצוני (עקשן, גאה בעל כבוד עצמי רב)

ב. בטרגדיה הקלאסית הגיבור שייך למעמד חברתי גבוה (מלך או נסיך)

ג. הוא בעל תודעה עצמית ומודע לסבלו.

ד. בגלל תכונותיו הקיצוניות הוא אינו מסוגל להתפשר, והקונפליקט עם זולתו גורם לאובדנו.
השאלה הבאה
תשובה 6

"החטא ועונשו" / דוסטויבסקי
א. יש לספר בקצרה את העלילה הראשית וכן לספר עלילה נוספת ב"חטא ועונשו"
למשל: סיפור חייו ומותו של מרמלאדוב.

ב. סיפורו של מרמלאדוב משקף את הבעיות החברתיות הקשות במציאות שבה חי רסקולניקוב (שכרות, מחלות, זנות יחסים מעורערים בתוך המשפחה). באמצעות העלילה הנוספת והאנלוגיה בין שתיהן אנו לומדים על אופיו של רסקולניקוב.
השאלה הבאה
תשובה 7

"סיפור פשוט"
א. להסבר מקור המכאוב של הירשל יש תשובות רבות הנבחן צריך להסביר ולבסס את דבריו.
האפשרויות: חוסר יכולתו לממש את אהבתו לבלומה, אופיו הפסיבי, יחסיו עם אמו, החברה הכופה את מוסכמותיה על היחיד, היחס לשונה ולזר, היחס לאהבה ולאוהבים...

ב. יש לתאר שתי דמויות נוספות שחייהן רצופות מכאוב. ניתן לבחור בין: הוריה של בלומה, בלומה, גציל שטיין, ד"ר לנגזם, הדוד המשוגע ...
השאלה הבאה
תשובה 8
יש לבחור ספר קריאה ולהסביר תוך כדי הדגמה כיצד אחד הערכים בא לידי ביטוי ביצירה.
למשל: הרומאן "מישהו לרוץ אתו" / דוד גרוסמן.

החברות, הנאמנות והערבות ההדדית באות לידי ביטוי בצורה בולטת ברומאן. תמר, גיבורת הסיפור, נחלצת לעזרת אחיה. היא מוכנה להסתכן ולסבול ובלבד שהיא תציל את אחיה מהצרות שאליהן הוא נקלע. דמויות נוספות, כמו: אסף, צחי ולאה - כולם לוקחים חלק פעיל בעלילת הצלתו של שי מ"הכלא" בביתו של פסח ומההתמכרות לסמים. גם לכלבה דינקה יש תפקיד נכבד בעלילה. בנאמנותה לתמר ולאסף היא מדגימה היטב את ערך החברות.

באמצעות הדמויות והאנלוגיה ביניהן, בעיקר בין משפחתה של תמר לבין משפחתו של אסף, אנו לומדים על הערך והתועלת של היחסים התקינים במשפחה ובחברה.


תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות