תנך

מולטימדיה, מפות ותרשימים

לוחות כרונולוגיים, ציורים להבנת פרקי מקרא, ציורים אמנותיים של המקרא,
שיעורים וירטואליים של המשכן ועבודת הקורבנות, מפות ותרשימים.משחקים

תנ"ך מי יודע - משחק חדש ומהנה להכרת דמויות מן המקרא!

תרשימים
לוחות כרונולוגיים לתקופת המקרא (4 תקופות)
תרשימים של המשכן וכליו
תבליט המתאר 2 גברים נלחמים בינהם (שמואל ב, יג)
תבליט המתאר את דמות הפלישתים
תרשים שבר אסטילה של שישק (מלכים א, יד, מסע שישק)
ציורים של כלי הנגינה שבמקרא - יואל בריל / זמירות ישראל
אלבום המשכן / צילומים מתבנית המשכן בתמנע

מפות
יהושע ב: דרך המרגלים ורודפיהם
מפת כיבושי יהושע
יהושע י': שמש בגבעון דום-מסלול המלחמה
שופטים ד-ה: מלחמת דבורה ברק וסיסרא-תאור האזור
שופטים ו-ז: מפת מלחמת גדעון
מפת נחלות השבטים
מפת ערי מקלט
שמואל ב, יא ומלכים א, כ: מפת הדרכים מירושלים לרבת עמון
מלכים א, יד: מפת מסע שישק

אמנות
ציורי התנ"ך של גוסטב דורה (7 יצירות)
עקידת יצחק באמנות הדורות / גילה כהן בלס
דרכי הקורבנות: שיעור וירטואלי בהלכות הקורבנות (25 פרקים)
המשכן והכוהנים - ציורים להבנת פרשיות בספר שמות וויקרא (32 ציורים)
אוסף האיורים של מכון המקדש