הטקסט מבוסס על נוסח המכילתא המובא בפירושו של המלבי"ם
תוך השוואה ממקורות נוספים והשלמה על פיהם.
פרטים על המכילתא באנציקלופדיה יהודית דעת

לקבלת התוכן לחץ - כאן