פרשנות המקרא בימינו

יחיאל צבי מושקוביץ

פרשנות המקרא לדורותיה, משרד החינוך התרבות והספורט
האגף לתרבות תורנית, התשנ"ח 1998, עמודים 195 - 204תוכן המאמר:

מבוא
1) תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי, על ידי אברהם כהנא.
2) תנ"ך עם ביאור חדש, מאת ש"ל גורדון
3) תורה נביאים וכתובים, מהדורה ספרותית, ערוכים ומפורשים עם מבואות מאת מ"צ סגל.
4) תורה נביאים וכתובים, מפורשים על ידי א"ש הרטום, על פי שיטת מ"ד קאסוטו.
5) "מקרא לישראל" - פירוש מדעי למקרא בעריכת משה גרינברג ושמואל אחיטוב.
6) "תורת חיים" לתורה בהוצאת מוסד הרב קוק, תשמ"ו-תשנ"ג, בעריכת הרב מ"ל קצנלנבוגן.
תורה נביאים וכתובים עם פירוש "דעת סופרים" מאת הרב חיים דב רבינוביץ
    מן ההקדמה לספר יהושע
תורה, נביאים וכתובים עם פירוש "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים
דרכי הפירוש
    א. מבחינה רעיונית- אמונתית
    ב. מבחינת שיטת הפרשנות
    "דעת מקרא" כספר עזר בהוראה
"גיליונות" ו"עיונים" / נחמה ליבוביץ
    בין ה"גיליונות" לבין ה"עיונים"

מילות מפתח: רבינוביץ חיים דב, דעת מקרא, נחמה ליבוביץ, אברהם כהנא, מ"צ סגל, קאסוטו, מקרא לישראל, תורת חיים

מבוא

דור דור ופרשניו, דור דור והבעיות הקשות שלו במקרא. כאשר פילון האלכסנדרוני ביאר את התורה, הוא התמודד בביאוריו במיוחד עם ההלניזם. רבנו סעדיה גאון יצא בפירושו ובתרגומו עד הקראים והאתגר שהציבו. ורש"י פירש בדרך שהייתה מקובלת על חכמי צרפת והצהיר על עצמו שהוא פשטן. גם דורנו מתקשה ומתלבט בנושאים בוערים, כמו למשל הגבולות המדויקים של א"י, איתור המקומות המוזכרים במקרא על פני הנוף המוכר והקרוב לנו ועוד. שלא כפרשנים הראשונים והאחרונים, שחיו בארצות נכר, אנחנו חיים בארץ ישראל, ולנו רצוי וחשוב למקם כל שם, כל הר וכל אתר בגיאוגרפיה של המזרח התיכון.

המקרא מדבר אל כל דור, פונה אליו, ומדריך אותו בצרכיו הנפשיים, הרוחניים והגשמיים. הלומד שומע וקולט את הדברים, ובעצם אין לו אלא לכרות אוזן ולהקשיב קשב רב ללימוד המופנה אליו מספר הספרים, והתשובות לשאלותיו מונחות על כף ידו. אבל לא כל אדם יכול לקרוא בקלות את המסר המיוחד הזה, ולכן פרשני המקרא שבדורו באים לקראתו, אוחזים בידו ויחד אתו נכנסים ל"פרדס" ומתבשמים מריח ניחוחו. זהו תפקידם של מפרשי המקרא הקמים לנו בכל דור ודור. על כן איננו יכולים לחתום את חיבורנו זה בלי להביא כמה ממפרשי המקרא בימינו ממש מתך הקשת הרחבה והמגוונת שברשותנו.

אבל לא נוכל, במסגרת זו, לדון באריכות אפילו במפורסמים ביותר מתוך המעיין המתגבר והולך של פרשנים אלה, המגיע בימינו ממש לשיאים מרשימים בהיקף ובעומק. כך נאלצנו להסתפק באזכור עשרת החשובים שבהם ולהתרכז בדיון על ארבעה מתוכם, המייצגים דרכים ושיטות שונות בפרשנות המקרא בימינו.

והרי הרשימה המקוצרת, לפי סדר הופעתם בדפוס:
1) "תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי, יוצא בהשתתפות למדנים מומחים על ידי אברהם כהנא".
ספר בראשית יצא לאור בז'יטומיר בתרס"ד, ופרסום הסדרה נסתיים בארץ ישראל. השתתפו בו, מלבד העורך: צ"ה חיות, ש' קראוס, מ"צ סגל, א' קמינקא ואחרים. פירוש זה מתבסס על החומר המדעי שנצטבר במשך המאה ה- 19, והוא בנוי על שיטת ה"מקורות" (או ה"תעודות") ומסתמך הרבה על נוסח השבעים.

2) "תנ"ך עם ביאור חדש, מפות וציורים מאת ש"ל גורדון"

(יצא לאור בכמה מהדורות בתל-אביב. לפי דברי המחבר הפירוש נועד בעיקר לתלמידים המתקדמים ולמורי בית הספר כ"ביאור חדש, מדעי-פדגוגי, ערוך ברוח המסורת המקובלת באומה", אך לאמיתו של דבר הוא מיוסד במידה רבה על מחקר-המקרא הגרמני של סוף המאה ה- 19. יש בו מבחר רב של פירושים - מסורתיים וחדשים - אך הוא איננו מתעמק בתכנים הרעיוניים ובמשמעות הדתית של המקרא1.

3) "תורה נביאים וכתובים, מהדורה ספרותית, ערוכים ומפורשים עם מבואות מאת מ"צ סגל".

המהדורה השנייה יצאה לאור בהוצאת "דביר" (תל-אביב, תשי"א), והיא בנויה על חלוקת הפרקים או העניינים לנושאים וליחידות משנה עם כותרת לכל אחד. הפירוש מרוכז ותמציתי מאוד, והוא מביא בעיקר ביטויים מקבילים לשם הבהרת המילים או הניבים הקשים (על ספר שמואל כתב סגל גם פירוש ארוך ומפורט).

4) "תורה נביאים וכתובים, מפורשים פירוש חדש, בצירוף מבואות על ידי א"ש הרטום, על פי שיטת/בעריכת מ"ד קאסוטו",2 הוצאת יבנה, ת"א.

בהתחלת הכרך הראשון יש הקדמה כללית למקרא, אחריה מבוא לתורה, ולפני כל ספר יש מבוא לאותו ספר. פירוש זה מזכיר לנו את "דעת מקרא", שנרחיב עליו את הדיבור להלן: הפירוש מנוקד, ובראש כל פרשה יש מבוא קצר, ואין סיכום. מבחינת התוכן ורוח הדברים פירוש זה שונה מאוד מ"דעת מקרא". ומתוך פירושיו למקרא של מ"ד קאסוטו עצמו הופיעו בעברית רק הפרקים הראשונים של בראשית, מאדם עד נח ומנח עד אברהם, וכן פירושו על ספר שמות.)

5) "מקרא לישראל" - פירוש מדעי למקרא בעריכת משה גרינברג ושמואל אחיטוב.

הוצאת "עם עובד", בשיתוף עם הוצאת הספרים של האוניברסיטה העברית, ירושלים. לפי שעה הופיעו בסדרה זו ארבעה ספרים: עובדיה, יונה, שיר השירים ושופטים.

6) "תורת חיים" לתורה בהוצאת מוסד הרב קוק, תשמ"ו-תשנ"ג, בעריכת הרב מ"ל קצנלנבוגן.

המפעל מכיל את הפירושים של רס"ג, רבנו חננאל, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רד"ק (על כל התורה), רמב"ן, מהר"ם מרוטנבורג, חזקוני, ספורנו והחינוך, וכל אלה לפי מהדורות מתוקנות ונקיות משגיאות (ככל האפשר). מהדורה זו אינה פירוש חדש של ימינו, ובעצם אינה שייכת למסגרת זו.

ברור שלא מיצינו את כל הפירושים הרלבנטים. לאחרונה הופיע פירושו של פרופ' מ' ויס על ספר עמוס בשני כרכים, אבל "קצר המצע מהשתרע".
כפי שהבטחנו לעיל נביא עתה ארבעה פירושים של ימינו שכל אחד מהם מייצג, כאמור, קו, שיטה מסוימת, והם מוכרים על ידי ציבור גדול של לומדי תורה. חלק מהם בוודאי נמצאים בספריות הציבוריות ואף בספריות פרטיות.

תורה נביאים וכתובים עם פירוש "דעת סופרים"
הרב חיים דב רבינוביץ

21 כרכים, בהוצאת "דעת ישראל", ירושלים / ניו יורק

זהו פירוש רצוף על כל התנ"ך. מטרתו המוצהרת היא לפרש את המקרא על פי חז"ל, ה"זוהר" והפרשנים המסורתיים. הוא אינו מביא את דברי כל פרשן בנפרד, אלא עושה מעין קומפילציה של פירושים, אורג אותם במסכת אחידה, ורק בהערות הוא מציין את המקור שהוא מסתמך עליו. בצורה זו מתקבל פירוש רצוף, שוטף, והלומד יכול לעבור על הפרק או על הנושא בלי להרגיש שיש כאן חיבור או מיזוג של כמה פרשנים.

לפני הפירוש "דעת סופרים" עצמו מופיע תמיד תחילה דף מצולם מתוך "מקראות גדולות" (נוסח המקרא, התרגום, הערות המסורה, רש"י והפרשנים הקלאסיים). לפני הספרים ירמיהו, תרי-עשר, דברי הימים ותהילים מצולם רק פירוש רש"י ולפני משלי ואיוב מצולמים רש"י וגם רלב"ג. לפני כל ספר יש הקדמה קצרה על מהות הספר, על תוכנו ועל מבנהו.

בפירוש "דעת סופרים" יש התייחסות עקיפה לעניינים מדעיים, שאינם מתאימים לחז"ל, והוא דוחה אותם בלי לנמק את דחייתו. הוא דן גם בענייני דקדוק, ופירוש הטקסט תופס בו את המקום הראוי לו. נצטט בתמצית חלק מההקדמות לשם הדגמת רוחו של הפירוש:
מן ההקדמה לפירושו לתורה: חמשת חומשי תורה כולם דברי ה', כתובים בכתב ידו של משה, בהבדל קטן בין ארבעת הספרים לספר דברים - שבתחילה כתב משה מבראשית עד מתן תורה, ולאחר מכן כתב מדי פעם כל מה שה' אמר לו לכתוב.
בהקדמתו לספר דברים הוא מדבר על כתיבת ספר דברים:
"הפסוקים א-ו שבתחילת הספר הם הקדמת התורה מפי ה' לדברי משה... להלן יש בכמה מקומות בספר הקדמות נוספות של התורה ושל משה המתחילות בצורות שונות... משנה תורה בוודאי לא נאמרה בהמשך אחד ולפני כל פרשה נאמרו דברי הקדמה מתאימים לתוכן העניינים".
מן ההקדמה לספר יהושע:
הספר נכתב על ידי יהושע עצמו. הוא עוסק במלחמות. אמנם בציווי העיקרי של ה' ליהושע לא נאמר כי עליו להילחם - רק "קום עבור" (פס' ט), כאילו יש רק צורך לעבור. אילו קיבלו הגויים את הצעותיו, באמת לא היו צריכים אלא לעבור. למעשה לא כך היה; ההצעה לעזוב את הארץ מוזרה הייתה בעיני הגויים. עברו מאות שנים עד שהוחדרה בקרב העמים ההכרה בקדושת הארץ הקטנה הזאת; על כן נאלצו בני ישראל להילחם.

תורה, נביאים וכתובים עם פירוש "דעת מקרא"

בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים

הפירוש הזה, לפי הכרזת המערכת הכללית המופיעה בראש המעטפה של כל כרך,
"נועד למורה, לתלמיד המבוגר (בבתי-ספר על-יסודיים ובב"מ למורים ולגננות), לסטודנטים באוניברסיטאות ולכל משכיל עברי".
הפירוש מתבסס מצד אחד על הפרשנות המסורתית הקלאסית, החל מפירוש חז"ל וכלה באחרוני הפרשנים בעלי מגמה מסורתית-מדעית, ומצד שני הוא נעזר בתוצאות המחקר המדעי המודרני בתחום הפרשנות, הפילולוגיה, ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, הארכיאולוגיה וכו', "במידה שתוצאות מחקרים אלה אינן נוגדות את מסורת ישראל". הסדרה הזאת נכתבה על ידי שורה שלמה של פרשנים: רבנים, מורים ומרצים באוניברסיטאות, תלמידי חכמים וחוקרים ידועי שם.

את הספר הראשון שיצא לאור בסדרה זו, ספר יהושע, פירש יהודה קיל, שהוא גם חבר המערכת והרוח החיה של המפעל הזה. הוא פירש גם את הספרים בראשית, שמואל א' ו-ב', מלכים א' ו-ב', הושע, עובדיה ודברי הימים א' ו-ב'. יהודה קיל זכה בפרס ישראל בגין פירושיו ועל חלקו בעריכת הסדרה כולה.

עמוס חכם, חתן הפרס של חידון התנ"ך העולמי הראשון, פירש את הספרים שמות, ישעיהו, יואל, עמוס, תהלים, איוב ושיר השירים.

מרדכי זר-כבוד פירש את הספרים חגי, זכריה, מלאכי ומשלי (עד פ' טז, וי' קיל השלימו), קהלת, עזרא ונחמיה.

מנחם בולה פירש את הספרים ויקרא, ירמיהו, נחום, חבקוק וצפניה.

י"צ מושקוביץ פירש את הספרים במדבר, יחזקאל ואיכה.

הפרשנים הבאים פירשו כל אחד רק ספר אחד:
יהודה אליצור - את שופטים.
פיבל מלצר - את רות.
גבריאל חיים כוהן - את אסתר.
משה זיידל - את מיכה.
שמואל הכהן (יחד עם י' קיל) - את דניאל.
ואליקים בן-מנחם - את יונה.
הפירוש על ספר דברים יודפס בקרוב.

דרכי הפירוש

א. מבחינה רעיונית-אמונתית
הפירוש מדגיש את אחדותו של התנ"ך כולו, על ידי הבלטת הקשרים הפנימיים והחיצוניים (ברעיונות ובצורות סגנוניות) בין התורה לבין שאר ספרי הנ"ך. הפירוש מבליט את אחדותה של התורה, זו שבכתב וזו שבעל-פה, שהיא הפירוש האלוהי והמוסמך של התורה שבכתב.
הפירוש מקפיד על שמירת הנוסח של המסורה, ואין בו מקום ל"מלחמה" בביקורת המקרא - גם זו ה"עליונה". המפרש מבליט בכל מקום שבו פגעה הביקורת במסורת את ההבנה הנכונה ברעיון, בלשון, בסגנון ובצורת השירה, באופן שהפירוש יסלק ממילא את הצורך ב"תיקונים" הפוגעים במסורה.

הפירוש מכוון לפשוטם של המקראות, ברם בעת ובעונה אחת הוא נותן את הדעת להבנת העניין הנדון, ללקח הלימודי לדורות, ללקח החינוכי שבפרשה כולה ולרעיונות העשויים להעשיר את עולמו של המעיין ולהנחותו בדרך התואמת את מסורת ישראל3.

ב. מבחינת שיטת הפרשנות
1. בראש כל ספר יש מבוא כללי שבו הפרשן דן (בהתאם לטיבו של הספר) בשם הספר או
בייחודו, במבנהו ובחלקיו השונים, במחברו (בספרי הנ"ך בלבד), בתולדות הנביא, ברקעו ההיסטורי והגיאוגרפי, בלשונו ובסגנונו, בבעיות מיוחדות שבו, במקבילות מתוך שאר ספרי המקרא, בטעמי המקרא (בספרי אמ"ת), במצוות שבו (בעיקר בספרי התורה) וכו'.

2. אחרי המבוא בא הפרק "הנוסח ומקורותיו", פרי עבודתו של הרב מ' ברויאר. אחרי ציון רשימת כתבי היד והדפוסים הראשונים שבהם משתמש הרב ברויאר בהגהת הנוסח הוא מביא את רשימת חילופי הנוסחאות שבין המקורות השונים.

3. בפירוש עצמו בא הרבה פעמים מבוא קצר יותר בראש היחידה, ובסופה מופיע סיכומה התמציתי4.

4. הפירוש מנוקד, והוא מלווה בהערות המפנות את הלומד למקורות אחרים או שהן מפליגות בדיון מעבר להבנתו המדויקת של הטקסט.

5. הפירוש עשיר בתמונות, בציורים, באיורים, בתצלומים, בתעודות ארכיאולוגיות ובמפות.

6. בספרי התורה ובשיר השירים מובא פירוש רש"י, מנוקד אף הוא.
בתורה (בלבד) מצורפת רשימת הלעזים ברש"י.

להלן כמה דוגמאות להמחשת הדברים:
א. סיכום המפקד המתואר בבמדבר (ב: לב) זהה בדיוק לסיכום המובא בשמות לח: כח, אף ששני המפקדים בוצעו, לכאורה, בזמנים שונים. במקום להזדקק להצעות שהביקורת מציעה הפרשן סובר שיש לראות בשני הסיכומים תוצאה של מפקד אחד, שבוצע בפרק זמן ממושך, שהרי צריך היה לסכם את התוצאות החלקיות, וזה מצריך זמן רב, ובפרט בתנאים של אז. מכאן הזהות בין שני המספרים.

ב. בעניין אחדותו של ספר ישעיהו, במקום ההנחה המקובלת על מבקרי המקרא (המדברים על ישעיהו השני, השלישי וכו', או על "המנחם הגדול" האלמוני מבבל הפרשן הולך בדרכו של שד"ל,5 שלפיו הפרקים מ-מ עד סו מכילים את נבואותיו של ישעיהו בן אמוץ שלא פורסמו בציבור בעת נתינתם בנבואה והיו ידועות לתלמידיו בלבד6. תלמידי בית מדרשו פרסמו נבואות אלה ברבים בימי גלות בבל, ואחר כך הן עובדו, יחד עם הפרקים הראשיים, לספר אחד.

ג. יש לציין במיוחד כמה נושאים שטופלו בהרחבה בסדרה זו, בהשוואה לפירושים אחרים: גבולות הארץ (בכמה ספרים הנושא חוזר בהקשרים שונים); בניין הבית השלישי (בספר יחזקאל; הבעיות הגיניאלוגיות השונות (בספר דברי הימים). להבנת הנושאים הללו נדרשו סרטוט מפות מיוחדות ועריכת לוחות חזותיים וכן איורים אחרים.

התפשטותה של הסדרה
סגולותיה של סדרת פירושים זו עמדו לה, והיא נתקבלה והתפשטה בשכבות רבות ומגוונות. הוכחה לכך היא שהעיתון "ידיעות אחרונות" רכש את הזיכיון להוציא את כל הסדרה. ההוצאה לאור "סטימצקי", בשיתוף עם פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן, הדפיסה
תקליטור המוצג בשם "דעת מקרא, אנציקלופדיה ממוחשבת של התנ"ך", והוא כולל לא רק את פירושי "דעת מקרא", אלא מאפשר להשתמש בו בתור קונקורדנציה ממוחשבת ומשוכללת או לקסיקון המכיל מאות נושאים ומידע אנציקלופדי על יותר מ- 3000 אישים בתנ"ך. דברים כאלה אינם קורים בכל יום בשטח ההוצאה לאור.
הופיע גם "אטלס דעת מקרא", בעריכת י' אליצור וי' קיל, שנועד לשמש חלק משלים וכלי עזר לסדרה כולה. המפות חדשות, והן מכוונות לפירוש "דעת מקרא" ולנוסח המקרא שם.


"דעת מקרא" כספר עזר בהוראה
במקום אחר7 ניסינו להעלות כמה נקודות לתשומת לבם של המורים, בעיקר של המורים המתחילים, כיצד להיעזר בספר בהוראתם. כאן נזכיר את ראשי הפרקים בלבד:
1. המבוא של הספר אינו מובן די צורכו אם הוא נלמד כשהוא תלוש מן הספר. יש לעבור עליו לפני העיסוק בספר עצמו, אבל יש לחזור אליו שוב לאחר לימוד הנושאים הנדונים בספר ובפירוש. "מבוא" אין פירושו, בהקשר זה, כניסה, שער שדרכו אתה נכנס לספר, אלא מורה דרך שאתה פונה אליו כאשר אתה נתקל בבעיה ביחידה מסוימת ואין לך הפרספקטיבה המקיפה על כל היבטיה.

2. אין המורה יכול לוותר על לימוד הפרשנות המסורתית, אבל יהיה עליו להשתמש ב"דעת מקרא" כדי להבין את המסכת השלמה כהלכה.

3. התלמיד לא יוכל להסתפק בכך שילמד את המקרא בעצמו על פי פירוש זה. הפירוש - ובעיקר המבוא - עשיר מאוד לעתים, בגלל סיבות שונות, כגון הצורך לנטרל, במקומות קריטיים, את הקשיים ואת הבעיות שהביקורת מערימה לפני הפרשן. התלמיד הלא מאומן אולי לא ירגיש שהפרשן עשה כאן מלאכה של יישוב הדורים, וזה ייזקף לזכותו של הפירוש, אבל המטרה עצמה לא תושג אם הוא לא יודרך על ידי המורה לראות מה היו הקשיים.
לפעמים האריכות והעושר בפירוש נובעים מכך שאי אפשר להכריע באופן חד משמעי בעניין מסוים, מבחינת הלשון, הסגנון ואפילו מבחינת העובדות ההיסטוריות, התקופה הנדונה או המקום הגיאוגרפי. אריכות כזו לא תמיד תהיה מובנת לתלמיד ללא הדרכה. יש שהעושר ביחידה אינו תוצאה של אפולוגטיקה סמויה או של קשיי הערכה בין אפשרויות שונות, אלא היחידה פשוט עשירה בנושאים: יש בה נושא מרכזי והרבה נושאי משנה, והפרשן מקדיש לכל נושא כל מה שדרוש להבנתו. אך לא כן בהוראה בכיתה: אם לא נדע להבחין בין עיקר לטפל, לא יראה התלמיד מרוב עצים את היער. זמנו של השיעור מוגבל, והבחנה כזאת צריכה להיעשות לפי שיקול דעתו של המורה.

4. לשם חזרה והעמקה רצוי לעבור מדי פעם ללימוד מונוגרפי של דמויות בולטות בספר - לאחר שהפרקים נלמדו כסדרם - כדי לקבל תמונה שלמה של אותן דמויות. לשם כך עלינו להצביע במיוחד על הפירוש לספר שמואל, שבו ימצא המורה בצורה מעובדת את דמויותיהם של שמואל, שאול ודוד. למעשה יוכל המורה למצוא דוגמאות למונוגרפיות ברוב ספרי "דעת מקרא".

5. רשימת המקבילות שבכל ספר היא חומר גלם שאפשר לעשות בו שימוש שונה, כגון המחשת אחידותו של התנ"ך. בורא העולם מתגלה בכל אחד משלושת חלקי התנ"ך באופן שונה. התורה נכתבה על ידי משה רבנו מפי הגבורה, הנביאים כתבו את דבריהם מתוך נבואה, והכתובים נכתבו בהשראת רוח הקודש. אבל האופנים השונים האלה של התגלות ה' אינם יכולים להשפיע על תוכן רצונו המתגלה בצורה זו או אחרת.

את הקשר המהותי הזה ניתן להמחיש -
א) על ידי ציטוטים בספרות הנבואה הלקוחים מן התורה;
ב) על ידי מצוות התורה הנזכרות בנביאים;
ג) על ידי סגנון התורה שבפי הנביאים ועוד ועוד.

"גיליונות" ו"עיונים"

נחמה ליבוביץ


נ' ליבוביץ קנתה את עולמה ב"גיליונות לעיון בפרשת השבוע" שערכה והוציאה לאור במשך שנים רבות (משנת תש"ב ואילך) ושלחה מדי שבוע בשבוע להמוני "תלמידיה", ביניהם החיילים בשדה.

לגיליונות היא צירפה הוראות דידקטיות שונות; למשל:
"אין אתה מחויב לענות על כל השאלות",
"ענה עד כמה שזמנך ויכולתך מגיעים",
"לא עליך המלאכה לגמור"
או: "כתוב בכתב ברוך והשאר לי בגיליונך מקום לתיקונים"
וכן: "השאלות המסומנות X קשות והמסומנות XX קשות יותר; יענה כל אחד לפי דרגתו...",
"המועד האחרון למשלוח התשובות...".

גם הערות מנהליות:
"יש לשלוח תשובות (וגם שאלות) לנחמה ליבוביץ, י-ם, קרית משה, תשלומים והזמנות ליעקב אשכנזי, י-ם, אוסישקין 48."
גם מחיר הגיליונות (של שנת תשט"ו) נקוב: 3,300 ל"י, ומחיר כל 13 השנתונים (תש"ב-תשי"ד) 14,500 ל"י.

בשנים הראשונות הכילו הגיליונות רק שאלות, למשל:
"מה ההבדל בין רש"י ובין רשב"ם בהבנת העניין של ביקור ה' אצל אברהם?",
"מה קשה לרש"י בפסוקים הבאים...?",
"מה ההבדל בין רש"י ובין תרגום אונקלוס בפסוקים...?",
"האם שד"ל נוטה לדעת רש"י או לדעת אונקלוס?".

לפעמים הייתה גם "עצה טובה" בשולי הגיליון, למשל (בפ' וירא תש"ב):
"השווה פרק יט לשופטים פרקים יט-כ, ושים לב להבדלים שביניהם. קרא את דברי הרמב"ן לבר' יט: ה, ד"ה 'הוציאה נא אתהן' (עד סוף הדיבור) העוסקים בהשוואה זו."
או:
"עצה טובה למדריכי נוער, נותני שיעורים בחוגים וכדומה: לשאלה ג' (גיליון תשי"א) קרא את מאמרו של ש"ה ברגמן: 'קידוש השם'...".

משנת תש"ה ואילך מתרבות והולכות בגיליונות המובאות ממקורות שלא כל "תלמיד" של ליבוביץ יכול להגיע אליהם, וגם סוגי השאלות מגוונים יותר: שאלות כלליות, שאלון לשון וסגנון, שאלות ודיוקים ברש"י, שאלות ובקשה למתן הסבר למדרשים שהיא מצטטת.
בתחילה השתרעו השאלות לרוב על עמוד פוליו אחד; החל משנת תשי"ב (ובפרט כאשר שתי פרשיות היו מחוברות באותו שבוע) היה הגיליון כתוב על שני עמודי פוליו.

כללו של דבר, גיליונות אלה נועדו להפעיל את החשיבה המעמיקה של הלומד על ידי שאלות מדריכות בדברי חז"ל ובפרשנות הקלאסית של המקרא. עצם ריכוזם של מדרשים ופרשנויות במקום אחד הראו ללומד שחכמי ישראל בכל דור ודור שאלו שאלות זהות ונתנו תשובות שונות, בבחינת "כפטיש יפוצץ סלע". הלומד יחוש, שמה שקשה לו בעניין מסוים, התקשו בו גם קודמיו, והוא ממשיך אפוא את השרשרת של לומדי התורה והוגיה.

לאחר ה"גיליונות" הוציאה המחברת את ה"עיונים" בפרשת השבוע. לאחרונה הופיע בדפוס ובצורה אחידה ספר העיונים לכל חמשת חומשי התורה, בהוצאת המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה.

בין ה"גיליונות" לבין ה"עיונים"
ניתן לומר שמרבית החומר שנדון ועובד ב"גיליונות" הוכנס לתוך ה"עיונים", אבל קיים הבדל מהותי בין שניהם, והוא מתבקש מן ההבדל שבין קהל-היעד ומדרכי הלמידה של הקבוצות השונות.

ה"גיליונות", כפי שראינו, היו חיל החלוץ של שיטה ששמה לה למטרה לרתום קהל מתרחב והולך ולקרבו בדרכים אטרקטיביות ללימוד התורה. משלוח הגיליונות לכתובות ולמקומות נידחים, האתגר בהצגת השאלות וקלות וקשות) והחזרת ה"תיקונים" על ידי המחברת מדי שבוע הרחיבו בכל פעם את מעגל הלומדים. זוהי אולי הסיבה שהדברים מנוסחים בצורה של שאלות הדורשות עיון, השוואה, העמקה ומתן תשובה. המחברת עצמה עומדת מן הצד; היא רק חושפת את הבעיות, ומחכה לתשובות... רק בחלק הזה, בתשובות, היא יוצאת מן "האלמוניות" ומדברת, מביעה דעה, הערכה וכד'. אמנם התשובות לא נשארו בידינו, אבל סביר להניח שכאלה היו פני הדברים.

משנת התשט"ו ואילך - משעה שהמצב במדינה התייצב, ונפתחו מוסדות חינוך בדרגות שונות, ביניהם גם למבוגרים וגם לנוער העובד (תיכון ערב), וגם מספר האוניברסיטאות גדל, הלימוד הממוסד התחיל ללבוש צורה, אנשים התרגלו לאט-לאט ללמוד מפי מורים, ולא להסתפק בלימוד עצמי - משעה זו הפכו ה"גיליונות" ל"עיונים", לספרי לימוד. נחמה ליבוביץ אינה מסתפקת עוד בהצגת אתגרים, אלא מרצה, מדריכה, ומובילה את הלומד להסקת מסקנות, ויחד עם זה אינה חדלה גם משיטתה האטרקטיבית שבעידן ה"גיליונות". לשם כך היא גם מציגה שורה של שאלות בסוף הרצאתה, אלא שהפעם היא אינה עונה עוד בכתב ובאופן אישי לתלמידיה. כבר יש מורה חי בכיתה, והוא יוכל לעשות זאת במקומה.

נוסף לכל זה יש ב"עיונים" (ולמעשה במידה מסוימת כבר ב"גיליונות") עוד משהו, שהוא מיוחד לדרך ההוראה של ליבוביץ, ואת זאת היא ניסחה באחד ממאמריה8:
"למדתי לקרוא תנ"ך מפי מפרשינו הגדולים שבימי הביניים, מפי רש"י, רמב"ן, רשב"ם ומפי אחרונים ההולכים עוד במובן ידוע בעקבותיהם, כמלבי"ם ובעל 'העמק דבר'. ואף-על-פי שרחוקים הם כל אלה זה מזה בגישותיהם ובשיטותיהם הפרשניות... הנה בכל זאת היה דבר אחד משותף לכולם, להם ולשטראוס9 - והוא דבר אשר לדעתי כל כך חשוב ללמדו (ההדגשה שלנו):
הרצינות אשר בה הם מתייחסים למילה הכתובה, לכל מילה, לא רק למילה הגדולה הרוויה משמעות עמוקה, הטעונה חומר-נפץ דתי-רעיוני כמו 'קדושה', 'משפט', 'צדקה', 'חסד-ואמת', 'סגולה', אלא אף למילה הקטנה, החיוורת, למילת-יחס, למילת-קשר, ל-ו'-החיבור; אותו יחס של רצינות, אותו קשב מתוח לא רק למילים אלא אף לסדר המילים, למבנה המשפט, לחזרה על מילים, לכפל במילים שונות, לכל נאמר - ולבלתי נאמר."
חשוב להוסיף עוד מובאה אחת מדבריה שפורסמו בקובץ אחר:10
"עיקר מטרתו של מבחר הפירושים הזה הוא, כאמור, להבהיר ולהאיר את הכתוב עצמו. אך יש בהבאת חלק מן הפירושים גם מטרה נוספת: ראוי שתלמידינו יראו ויכירו איך נלמדו והובנו פסוקי תורה וענייניה במשך הדורות. מקובל לומר היום בתורת הספרות הכללית, שאין טקסט ספרותי-אמנותי גדול נשאר סטאטי, כפי שנכתב והובן בשעתו, בדורי. אלא שהוא הולך וגדל עם דורות קוראיו, לומדיו ופרשניו. דרך משל טוענים גדולי פרשני שלספיר בעשרות השנים האחרונות, שאין "הפשט" של מחזותיו מצטמצם במה שהובן בדורו, אלא שפרשניו הגדולים הוסיפו לו ממד העומק בשמעם מתוך דבריו לא רק את הנאמר לדורו, כי אם מה שנאמר לזמנם ומקומם, לדורם. ובוודאי נכונים דברים אלה לגבי תורתנו, שהרבה ממיטב מחשבת הדורות, מעבודתם הרוחנית, מהגותם, מנאמנותם ומאהבתם הושקעו בפירושיה. לא הובאו במבחר זה דברים שנדרשו עליה, שהוכנסו מן החוץ אליה, אלא דברים המקופלים בקמטי גוויליה ודברים שצמחו וגדלו מתוכה ושידעו לגלותם ולפענחם גדולי פרשנינו, אשר עם כל היותם רחוקים ממנה בזמן ובמקום, עם כל זה צמחו וגדלו על קרקעה ונשמו את אווירה ושמעו את קולה המדבר אליהם ואל כל הדורות."
להדגמת שיטתה ראוי להביא את המשך דבריה, מתוך אחד המאמרים שצוטטו לעיל: 8 "בחרתי בקטע מתוך אותו קומפלקס סיפורי ארוך שבבראשית המשתרע על-פני שלוש פרשיות, וישב-מקץ-ויגש, אותו סיפור מופלא אשר יש בו בכל צעד מצעדיו כפילות של עשייה אנושית ושל עשייה אלוקית; עשיית בני-אדם מתוך נימוקים נפשיים טבעיים, עשייה המוסברת בפסיכולוגיה אנושית טבעית, והשגחה אלוקית המלווה ומדריכה אף היא בכל צעד וצעד לקראת מטרה שלה. נדמה שבני-אדם שולחים ונשלחים לצורכיהם, הולכים, כושלים, נופלים, קמים, מטפסים בגרם-המעלות, נופלים שוב וקמים ועולים. אך נראה שהקב"ה הוא השולח, מוליך, משפיל אף מרומם... נעסוק באותו סיפור של שליחות יעקב את יוסף, 'וישלחהו מעמק חברון', והמסתיים בדברי יוסף אל אחיו אחרי שאף הם שולחו אחריו מצרימה, 'לא אתם שלחתם אתי הנה'... נשקיפה על-פני כולו כאילו מגובה רב, ונשים מעייננו בנקודה אחת בלבד: מה הם דברי יוסף - ודבריו בלבד - מיום עזבו את אביו?
ואם נעבור על דפי הסיפור, נמצא, כי בכל זמן פגישתו עם אחיו בדותן ובכל זמן סבלו בבור ובמכירתו אין הפסוק משמיענו את דבריו, כאילו נאלם דומייה. וכן בזמן רדתו מצרימה ובזמן מכירתו לפוטיפר ובזמן עבודתו בבית אדוניו ועלייתו משלב לשלב - והוא כאילם לא יפתח פיו... ורק בבוא רגע הניסיון הגדול ובעמדו מתאבק עם יצרו - אחיי אמרו לאדונתו את נימוקיו... תחילה במושגים מובנים לה - מסיים הוא את דבריו במילים 'וחטאתי לאלוהים'. ושוב נשמע אותו, וכבר הוא חבוש בבית-הסוהר, וכבר זימנה לו ההשגחה שליחים אשר על-ידיהם יצא משם, והנה דבריו אליהם: 'הלא לאלוהים פתרונים'... ובבוא הרגע הגדול, וכבר הוצא מבית הסוהר... וכבר הוא עומד לפני פרעה מלך מצרים... ואלה דברים הראשונים: 'בלעדיי, אלוהים יענה את-שלום פרעה'...
ראינו אפוא, כיצד נושא יוסף בכל רגעי הניסיון ומפנה את שם אלוקיו כדגל לפניו וחוזר ומטעים בעולם של עובדי-אלילים למי חוטא אדם, מי פותר חלומות בני-אדם, מי הוא המגיד מראשית אחרית ומי האומר ועושה. וכל זה שלא על דרך הסבר עיוני, כי אם ע ל - ידי חזרת המילה. וגם אמנם הבין פרעה את הנרמז, כי כה דברי תשובתו: 'הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו?'..."
ובקשר להוראת התנ"ך בכיתות גבוהות כדאי לצטט מקצת ממאמרה של ליבוביץ (בכותרת דומה) בחוברת הראשונה:8
"נוטים לחשוב שדברי תורה נקנים בשמיעה בלבד... ואין הדבר פשוט וקל כל כך... קשה על הצעיר, על הילד - ובזה כל הגילים דומים - הלימוד מתוך שמיעה, מתוך פאסיביות, מתוך קליטה בלבד... הפאסיביות במשך השיעור מרפה את שריריו... מוסבת עליו רוח שינה... דרושה עבודה עצמית של התלמיד במקום עבודת המורה, שיחה ודיון ושאלות מצד התלמידים במקום הרצאת המורה ושתיקת התלמידים..."
- אבל כיצד עושים זאת בלימוד בתנ"ך, שבחלקו הוא טקסט סיפורי פשוט, שאינו טעון ביאור מרובה, ובחלקו הוא טקסט קשה, הדורש פירושים וביאורים?
- היכן יש בו מקום לעבודת התלמיד?

התשובה לקוחה מתוך ארבעים ושמונה דברים שמנו חכמים (בברייתא "קניין תורה") ב"פלפול תלמידים".

יש הרבה פסוקים בתנ"ך שנחלקו המפרשים בפירושם. המורה לפעמים מכריע, לאחר שיקול דעת, לטובת אחד מהם. לפעמים אינו בא לידי הכרע:
- כיצד יבאר את הפסוק לתלמידיו?
האם יביא לפניהם את הפירוש שבחר בו לפי הכרעתו האישית, הסובייקטיבית, כאילו היא האמת המוחלטת בפירוש הפסוק?
- ומה יעשה במקום ששני הפירושים שקולים ואין הוא יודע לנחור ביניהם?
"הנה לפנינו הדרך להפעלת התלמידים: יגיד את שתי הדעות לתלמידים, ויתחילו הם לברר, לשקול, לנמק, יבואו לידי ויכוח ויתלבנו הדברים... זו היא הזדמנות ליצירת 'מפלגות' בכיתה לעניין הנלמד... אלה יחייבו ואלה יזכו, אלה ואלה ינמקו את דבריהם... על ידי כך מתברר העניין... וגם נחקק בזיכרון הלומד... ואולם: זהירות בבחירת המקומות. רק אותם הפסוקים יסכנו לדיון כזה, אשר באמת נשמעים לשני פנים..."
נ' ליבוביץ' הצליחה להפוך את התורה לרלבנטית יותר למעיין בזמננו. גיליונותיה ועיוניה נתקבלו באהדה גם בגולה ותורגמו לשפות זרות. היא כתבה עבודה דומה גם על ספר ירמיהו, שטרם נדפסה.
אפשר לומר שבהשפעתה מתרבים והולכים פרסומים כאלה - גיליונות לפרשת השבוע
- חדשים לבקרים, ומתוכם בחרנו לדוגמה, בלי שבחירה זו תשמש הערכה ודירוג בסוג זה של פרשנות, בספרו של י' נחשוני (רזמיבש).

הערות:1. הדברים לקוחים מתוך האנציקלופדיה העברית, כרך יא, עמ' 226.
2. למעשה קאסוטו לא הספיק לערוך אלא כרך אחד בלבד. השם הנפוץ, "תנ"ך-קאסוטו", אינו מוצדק.
3. העקרונות הללו כלולים בתוך "ראשי פרקים להנחיות" שהוכנו על ידי ועדה של חכמים שמונתה על ידי מוסד הרב קוק ; למעשה כך נהגו כל הפרשנים בפירושם, כמובן איש-איש לפי סגנונו האישי.
4. יש לציין בקשר למבוא שבהתחלת הספר ולפתיחות ולסיכומים של פרשיות מסוימות שלפעמים פרשנים אחדים מאריכים בהם יותר מאשר בספרים ובפרשיות אחרות. המבואות שכתב י' קיל לספרים שמואל, מלכים, דניאל ודברי הימים מתארכים, ולמעשה כל אחד מהם הוא ספר בפני עצמו. עמוס חכם מאריך בסיכומיו בספר שמות בעניין מכות מצרים, קריעת ים-סוף ועשרת הדברים. מ' בולה כותב פתיחה ארוכה בהתחלת ספר ויקרא (נוסף, על המבוא), תחת הכותרת "פתיחה למעשה הקורבנות". איש-איש וסגנונו, כל ספר ועניינו וצרכיו המיוחדים. הדברים נכונים במיוחד לגבי דניאל ודברי הימים, ש"דעת מקרא" "פתחה" אותם לפני הלומד, כדברי עורך הסדרה.
5. ראה לעיל, בפרק הדן בפרשנותו.
6. ר' יש' ח: טז.
7. ר' "מעיינות", מאסף לענייני חינוך והוראה יא, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, י-ם, תשמ"ו, עמ' 362-352.
8. ר' "כיצד לקרוא פרק בתנ"ך?" בחוברת "מקרא" א בסדרת "ספריית המורה הדתי:, בהוצאת משרד החיתך והתרבות, אגף החינוך הדתי.
9. במאמר הנ"ל היא מצטטת את שטראוס במילים אלה : "קריאה אמיתית הרי היא השלמת היצירה, כאילו הוצאתה מן הכוח אל הפועל. קריאת שיר היא רפרודוקציה שמבצע אותה הקורא מתוך חומרי קולו ונפשו."
10. "מדריך (ב) ללימוד פרשנים בכיתה י"ב", מאת פרופ' נ' ליבוביץ', בהוצאת משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, רם, תשל"ב, המבוא.