לקבלת התוכן לחץ כאן

משרד החינוך והתרבות
המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים

אוניברסיטת בר-אילן, פרוייקט תושבע"פ מ"ד
הוצאת מעלות, תשנ"ח