ט"ו באב


ממנהגי יהדות אשכנז (פרושים) בארץ ישראל
אין אומרים תחנון ביום ט"ו באב עצמו וגם לא במנחה שלפניו, אבל אומרים "למנצח" (תהילים כ) לפני "ובא לציון", ואין מתענין בו אפילו חתן וכלה ביום חופתם. ועושים בו קצת שמחה כדברי חז"ל "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב" וכו' (תענית כו, ע"ב).