מדרש רבה
מגילת שיר השירים
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי זהבה גרליץ
תשס"ו
מבוססת על תקליטור "חלמיש"