תלמוד

קטע שלא נלמד, קיץ תשס"ד, שאלון מס' 006001


נ ס פ ח

קטע ממסכת "שבת"
לחזרה למבחן לחץ - כאן


            תוכן מבחנים באזרחות