תלמוד

קיץ תשס"ג, שאלון מס' 006001 + נספח

נ ס פ ח

קטע ממסכת "שבת"


לחזרה למבחן לחץ - כאן


            תוכן מבחנים באזרחות