אוצר לעזי רש"י - תנ"ך


משה קטן
ירושלים, תשס"ו

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שלמה יצחקי, רש"י
עיין גם בספר אוצר לעזי רש"י - תלמוד וכן בספר אוצר לעזי רש"י - תלמוד


תוכן הספר

שער והקדמות

חלק ראשון: רשימת המילים
תורה
נביאים
כתובים

חלק שני: מפתחות
מפתח אוצר הלעזים
מפתח הלעזים באותיות לטיניות
מפתח הדיבורים המתחילים
.


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ספרות  תנ"ך