מבחר השירה העברית - חלק שני

אסף והסביר: א. מ. הברמן
"המערב" י-ם, הוצאת ראובן מס וברשותם
להוצאת ראובן מס

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער, הקדמות, תוכן ומבוא
יהודה בן יצחק אברבנל
יוסף בן שמואל צרפתי
שלמה בן מזל טוב
שמעיה קסון
יוסף בן יהושע הכהן
עזריה בן משה מן האדומים
משה בן יואב
יוסף בן משה ג'אנשו
דוד עונקינירה
יצחק (מנדל) בן אבי זמרה
יעקב טרפון
סעדיה לונגו
סעדיה בן יוסף
זכריה (יחיא) בן סעדיה אלצאהרי
יצחק לוריא (האר"י)
ישראל בן משה נג'ארה
אליעזר אזיכרי


מנחם בן יהודה די לונזאנו
יהודה אריה בן יצחק ממודינא
שלום בן יוסף שבזי
יעקב בן יצחק סגרי
יעקב בן דוד פראנשיס
עמנואל בן דוד פראנשיס
משה בן מרדכי זכות
שמשון כהן מודון
משה חיים לוצאטו
נפתלי הירץ ויזל
אברהם יצחק קאשטילו
אפרים לוצאטו
יצחק לוצאטו
אליעזר חפץ
חזקיה דוד אבולאפיו


פרץ בן יצחק בעער
אליהו חלפון הלוי
שלום הכהן
דב בר גינצבורג
רפאל פירשטנהאל
שלמה לויזון
דוד זאמושטש
רחל מורסירגו
ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן)
יעקב אייכנבוים
שמואל דוד לוצאטו
יוסף אלמנצי
מיכה יוסף לבנזון (מיכ"ל)
יהודה לייב גורדון
נספח, מפתחות (שמות משוררים ושירים) ומקורות

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ספרות