ספר יוחסין

קורות העתים - נכתבו בשנת 1054
אחימעץ ברבי פלטיאל
סדר החכמים וקורות העתים, אוקספור תרח"מ * 1888

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אחימעץ בן פלטיאל וכן בערך כרונולוגיה