הצעה לתקנת עגונות

דיון בשאלה כיצד לנמוע עיגון על ידי תנאי בנישואין
יהודה לייב עפשטיין
ניו יורק תר"צ 1930

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך עגונה