ספר הקבלה


רבי אברהם בר שלמה (1510)
סדר החכמים וקורות העתים, אוקספורד תרח"מ 1888

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אברהם בן שלמה מטרוטייאל וכן בערך כרונולוגיה