קוים למערכות ישראל בימי הבית השני


אל. גלילי
הוצאת מערכות 1951

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

צבא האזרחים של יון (עמ' 13); היהדות שאחרי שיבת בבל (25); גורמים להצלחת המכבים (28); תקופת העצמאות וחולשותיה (36)


הצבא הרומאי (41); כוחות הקיסרות וחלוקתן (65); התמורות בישוב היהודי מאפיפנוס עד אספסינוס (70); הכושר הצבאי (73); הכושר הלאומי (78)
הביצורים ויישובי המגן (80); הגיאוגרפיה של הארץ (84); חילות רומי בארץ (88); האסטרטגיה של הרומאים (94); האסטרטגיה של היהודים (102)

מפות
מצור הרומאים על ירושלים
מחנה צבא רומאי אופייני


ארץ ישראל בימי מרד הקנאים
חלוקת צבאות רומי בשנות 161-117 לפני הספירה