סדר עולם זוטא

חיבור על אישים מתקופת המקרא ועד הגאונים

סדר החכמים וקורות העיתים, אוקספורד תרח"מ 1888

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך סדר עולם זוטא וכן בערך כרונולוגיה
עיין גם בספר סדר עולם רבה