מדרש רבנו בחיי

על חמישה חומשי תורה
רבנו בחיי בן אשר
ירושלים תשי"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בחיי בן אשר


תוכן הספר

שער, תולדות המחבר, הקדמה

בראשית
בראשית (1-53)
נח, לך לך, וירא (53-101)
חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח (101-154)
וישב, מקץ ויגש, ויחי (154-208)

שמות
שמות, וארא בא (209-262)
בשלח, יתרו (262-316)
משפטים, תרומה (316-358)
תצוה, כי תישא, ויקהל, פקודי (358-412)

ויקרא
שער, ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע (1-58
אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי (58-111)

במדבר
במדבר, נשא, בהעלותך, שלח (111-168)
קרח, חוקת, בלק (168-210)
פנחס, מטות, מסעי (210-238)

דברים
דברים, ואתחנן, עקב, ראה (239-294)
שופטים, כי תצא, כי תבוא (294-338)


ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה (338-378)

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך